Anglų kalbos kursas: Family

4.6 Revision

REVISION - Kartojimas

Pabandyk išversti paprastus sakinukus į anglų kalbą. Apversk kortelę ir pasitikrink, ar išvertei teisingai. 

- verčiama kaip:
We are parents. / We're parents. - verčiama kaip: Mes - tėvai.
We are not police officers. / We're not police officers. / We aren't police officers. - verčiama kaip: Mes - ne policininkai.
Are you wives? - verčiama kaip: Ar jūs - žmonos?
You are not sisters. / You're not sisters. / You aren't sisters. - verčiama kaip: Jūs - ne seserys.
Are you businessmen? - verčiama kaip: Ar jūs - verslininkai?
You are shop assistants. / You're shop assistants. - verčiama kaip: Jūs - pardavėjos.
Are we brothers? - verčiama kaip: Ar mes - broliai?
We are married. / We're married. - verčiama kaip: Mes vedę.
Are they cousins? - verčiama kaip: Ar jie - pusbroliai?
We are drivers. / We're drivers. - verčiama kaip: Mes - vairuotojai.
Are we people? - verčiama kaip: Ar mes - žmonės?
They are children. / They're children. - verčiama kaip: Jie - vaikai.
Are they students? - verčiama kaip: Ar jos - studentės?
They are families. / They're families. - verčiama kaip: Jie - šeimos.
Are they office workers? - verčiama kaip: Ar jie kontorų darbuotojai?
You are not brothers. / You're not brothers. / You aren't brothers. - verčiama kaip: Jūs - ne broliai.
Are we students? - verčiama kaip: Ar mes - studentai?
You are not children. / You're not children. / You aren't children. - verčiama kaip: Jūs - ne vaikai.
Are you mothers? - verčiama kaip: Ar jūs - mamos?
They are not married. / They're not married. / They aren't married. - verčiama kaip: Jie nevedę.
We are not British. / We're not British. / We aren't British. - verčiama kaip: Mes - ne Britai.
They are uncles and aunts. / They're uncles and aunts. - verčiama kaip: Jie - dėdės ir tetos.
You are women. / You're women. - verčiama kaip: Jūs - moterys.
They are not businesswomen. / They're not businesswomen. / They aren't businesswomen. - verčiama kaip: Jos - ne verslininkės.