Anglų kalbos kursas: Family

5.1 Choose the correct option

Parink teisingą savybinį linksnį.

- verčiama kaip:
men - verčiama kaip: men's|mens|mens'
drivers - verčiama kaip: drivers'|driver's|drivers
Ann and Jane (abiejų kartu) - verčiama kaip: Ann and Jane's|Ann's and Jane's
James - verčiama kaip: James'|Jame's|James
a woman - verčiama kaip: a woman's|a womans'|a womans
a sister - verčiama kaip: a sister's|a sisters|a sisters'
children - verčiama kaip: children's|childrens|childrens'
Ann and Jane (atskirai vienos ir kitos) - verčiama kaip: Ann's and Jane's|Ann and Jane's