Anglų kalbos kursas: Family

6.2 Flashcards

Išversk paprastus junginius. Tada apversk kortelę ir pasitikrink, ar išvertei teisingai.

- verčiama kaip:
your child - verčiama kaip: jūsų vaikas
my sister - verčiama kaip: mano sesuo
our names - verčiama kaip: mūsų vardai
her husband - verčiama kaip: jos vyras
your father - verčiama kaip: tavo tėvas
our parents - verčiama kaip: mūsų tėvai
its name - verčiama kaip: jo vardas (kalbama apie šunį)
their children - verčiama kaip: jų vaikai
my son - verčiama kaip: mano sūnus
her daughters - verčiama kaip: jos dukros
his brother - verčiama kaip: jo brolis
his wife - verčiama kaip: jo žmona