Anglų kalbos kursas: Family

1.1 Match the words

Sujunkite žodžius.

- verčiama kaip:
uncle|brother|husband|son - verčiama kaip: dėdė|brolis|vyras, sutuoktinis|sūnus
son|daugther|cousin - verčiama kaip: sūnus|dukra|pusbrolis, pusseserė
cousin|children|son|daughter - verčiama kaip: pusbrolis, pusseserė|vaikai|sūnus|duktė
father|husband|brother|son - verčiama kaip: tėvas|vyras, sutuoktinis|brolis|sūnus
family|relative|parent|husband - verčiama kaip: šeima|giminaitis|tėvas, mama|vyras, sutuoktinis
daughter|brother|son|sister - verčiama kaip: duktė|brolis|sūnus|sesuo
mother|sister|daughter|aunt - verčiama kaip: mama|sesuo|duktė|teta
husband|wife|father|mother - verčiama kaip: vyras, sutuoktinis|žmona|tėvas|mama