Anglų kalbos kursas: Family

1.2 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai žodžius.

- verčiama kaip:
son - verčiama kaip: sūnus
father - verčiama kaip: tėvas
mother - verčiama kaip: mama
daughter - verčiama kaip: duktė
wife - verčiama kaip: žmona
sister - verčiama kaip: sesuo
relative - verčiama kaip: giminaitis
family - verčiama kaip: šeima
uncle - verčiama kaip: dėdė
cousin - verčiama kaip: pusbrolis, pusseserė
child - children - verčiama kaip: vaikas - vaikai
parent - verčiama kaip: vienas iš tėvų (tėvas arba mama)
aunt - verčiama kaip: teta