Anglų kalbos kursas: Interests

4.2 Questions

Questions - klausimai

Kausimuose prieš teigiamą formą prisideda pagalbiniai žodeliai do ir does. Does pridesime prie he, she, it. Pridėjus does, pranyksta galūnė -(e)s ant veiksmažodžio.

Do I read? - Ar aš skaitau?
Do you read? - Ar tu skaitai? 
Does he read? - Ar jis skaito? (ant žodžio read nebelieka galūnės -s!)
Does she read? - Ar ji skaito? (ant žodžio read nebelieka galūnės -s!)
Does it read? - Ar jis, ji (ne žmogus) skaito? (ant žodžio read nebelieka galūnės -s!)

Do we read? - Ar mes skaitome?
Do you read? - Ar jūs skaitote? 
Do they read? - Ar jie, jos skaito? 

Dabar pabandyk sudaryti klausimus su kitais veiksmažodžiais.

- verčiama kaip:
Do we listen to music? - verčiama kaip: Ar mes klausomės muzikos?
Do I chat? - verčiama kaip: Ar aš plepu?
Do you go to the cinema? - verčiama kaip: Ar tu eini į kino teatrą?
Does he chat? - verčiama kaip: Ar jis plepa?
Do you play board games? - verčiama kaip: Ar jūs žaidžiatė stalo žaidimus?
Do I travel? - verčiama kaip: Ar aš keliauju?
Do I ride a bike? - verčiama kaip: Ar aš važinėju dviračiu?
Does she go to the cinema? - verčiama kaip: Ar ji eina į kino teatrą?
Do they go out? - verčiama kaip: Ar jie kur nors nueina?
Does she see friends? - verčiama kaip: Ar ji susitinka su draugais?
Do you go out? - verčiama kaip: Ar tu kur nors nueini?
Does he travel? - verčiama kaip: Ar jis keliauja?
Does she play board games? - verčiama kaip: Ar ji žaidžia stalo žaidimus?
Do you ride a bike? - verčiama kaip: Ar jūs važinėjate dviračiu?
Do we watch TV? - verčiama kaip: Ar mes žiūrime televizorių?
Does he listen to music? - verčiama kaip: Ar jis klausosi muzikos?
Do you see friends? - verčiama kaip: Ar tu susitinki su draugais?
Do you go to the cinema? - verčiama kaip: Ar jūs einate į kino teatrą?
Do we travel? - verčiama kaip: Ar mes keliaujame?
Do they listen to music? - verčiama kaip: Ar jie klausosi muzikos?
Do they watch TV? - verčiama kaip: Ar jie žiūri televizorių?

Parink teisingą atsakymą.

- verčiama kaip:
... at the weekend (savaitgalį)? - verčiama kaip: Do they go out|Does they go out|Goes they out
How often (kaip dažnai) ... TV? - verčiama kaip: does she watch|do she watches|does she watches
... board games? - verčiama kaip: Do your children play|Does your children play|Do your children plays
... to music at home (namuose)? - verčiama kaip: Do I listen|Does I listen|Do I listens
When ... a bike? - verčiama kaip: does he ride|do he rides|does he rides
... books in the evenings (vakarais)? - verčiama kaip: Does he read|Does he reads|Do he reads
... in summer (vasarą)? - verčiama kaip: Do you travel|Does you travel|Do you travels
When ... friends? - verčiama kaip: do you see|does you see|see you