Anglų kalbos kursas: Interests

4. PRESENT SIMPLE

PRESENT SIMPLE - Esamasis paprastasis laikas

Visi žino, kad anglų kalboje yra daug gramatinių laikų. Dauguma to bijo. Ir visai be reikalo! Šnekamojoje kalboje naudojame tik keturis. 

Present simple yra pagrindinis ir pats reikalingiausias anglų kalbos laikas. Jis naudojamas:
1. Kalbant apie veiksmus, kurie vyksta dabartyje ir yra pastovūs arba besikartojantys.
2. Perpasakojant filmo, knygos siužetus arba šiaip gyvenime įvykusias istorijas! 

Pažiūrėk, kaip lengvai sudaroma teigiama forma. Imkime veiksmažodį 'to read' - skaityti. Dalelyte to rodo, kad tai bendratis (atitinka mūsų galūnę ti), ja nuėmus ir gausime esamojo laiko veiksmažodį.

to read - skaityti
I read - aš skaitau
you read - tu skaitai
he reads - jis skaito (prie read prisideda galūnė s)
she reads - ji skaito (prie read prisideda galūnė s)
it reads - jis, ji (ne žmogus) skaito (prie read prisideda galūnė s)

we read - mes skaitome
you read - jūs skaitote
they read - jie, jos skaito

Kaip matai, jeigu kalbame apie jį arba ją (he, she, it) prisideda galūnė -s. Kartais pridedame galūnę -es. Kaip žinoti, kada ką? Šios galūnės pridėjimo taisyklės tokios pačios, kaip ir daugiskaitos galūnės, kurias mokeisi skyriuje FAMILY. Jeigu primiršai, štai jos. 
1. Dažniausiai pridedame galūnę -s, pvz.: I read - she reads
2. Po galūnių -s, -ss, -sh, -ch, -x ir -o pridedame -es, pvz.: I watch - she watches
3. Jei žodis baigiasi -y prieš kurią eina pribalsė, y-->i ir pridedame -es, pvz.: I try - she tries, kitais atvejais pridedame tik -s, pvz.: I play - she plays 

Kaip ši galūnė tariama, vėlgi galioja tos pačios taisyklės, kaip tariant daugiskaitos galūnę:
1. Bandyk tarti /z/, pvz.: I play - she plays /pleiz/
2. Kartais savaime išsitarts /s/, pvz.: I chat - she chats /čets/
3. Po šnypšiančių garsų įsiterps /i/, pvz.: I watch - she watches /wočiz/

Pabandyk sudaryti kitų veiksmažodžių teigiamas formas.

- verčiama kaip:
you play board games - verčiama kaip: jūs žaidžiate stalo žaidimus
you listen to music - verčiama kaip: jūs klausotės muzikos
we watch TV - verčiama kaip: mes žiūrime televizorių
you go out - verčiama kaip: tu kur nors nueini
they listen to music - verčiama kaip: jie klausosi muzikos
we go out - verčiama kaip: mes kur nors nueiname
I travel - verčiama kaip: aš keliauju
you watch TV - verčiama kaip: tu žiūri televizorių
I see friends - verčiama kaip: aš susitinku su draugais
I chat - verčiama kaip: aš plepu
we ride a bike - verčiama kaip: mes važinėjame dviračiu
she sees friends - verčiama kaip: ji susitinka su draugais
he goes to the cinema - verčiama kaip: jis eina į kino teatrą
they see friends - verčiama kaip: jie susitinka su draugais
she chats - verčiama kaip: ji plepa
they travel - verčiama kaip: jie keliauja
you ride a bike - verčiama kaip: tu važiuoji dviračiu
he plays board games - verčiama kaip: jis žaidžia stalo žaidimus
he listens to music - verčiama kaip: jis klausosi muzikos
you go to the cinema - verčiama kaip: jūs einate į kino teatrą
she travels - verčiama kaip: ji keliauja