Anglų kalbos kursas: Jobs

4.1 Sarah

Taigi, pradėkime nuo žodžių. 

- verčiama kaip:
London - verčiama kaip: Londonas
big - verčiama kaip: didelis
city - verčiama kaip: didmiestis
hospital - verčiama kaip: ligoninė
and - verčiama kaip: ir
exciting - verčiama kaip: žavingas, jaudinantis
from - verčiama kaip: iš
where - verčiama kaip: kur
from|and|where|how - verčiama kaip: iš|ir|kur|kaip
hospital|exciting|city|London - verčiama kaip: ligoninė|žavingas, jaudinantis|didmiestis|Londonas
city|from|hospital|and - verčiama kaip: didmiestis|iš|ligoninė|ir
where|from|in|how - verčiama kaip: kur|iš|reiškia 'viduje'|kaip

Pasitikrink, ar išmokai žodžius.

- verčiama kaip:
London|from London|in London - verčiama kaip: Londonas|iš Londono|Londone

Pasitikrink, ar išmokai žodžius.

- verčiama kaip:
London - verčiama kaip: Londonas
from - verčiama kaip: iš
and - verčiama kaip: ir
city - verčiama kaip: didmiestis
hospital - verčiama kaip: ligoninė
where - verčiama kaip: kur
big - verčiama kaip: didelis
exciting - verčiama kaip: žavingas, jaudinantis

Pasiklausyk įrašo. Po to, pasiklausyk įrašo dar kartą su tekstu.

- verčiama kaip:

My name is Sarah. I'm a receptionist in a hospital. I am from London. London is a big and exciting city. 

- verčiama kaip:

My name is Sarah. I'm a receptionist in a hospital. I am from London. London is a big and exciting city. 

- verčiama kaip:

Pasitikrink, ar teisingai supratai tekstą. Išklausyk teiginį ir pasirink atsakymą TRUE /tru:/ (jeigu jis teisingas) ir FALSE /fo:ls/ (jeigu, jis neteisingas). 

- verčiama kaip:
false|true - verčiama kaip:
true|false - verčiama kaip:
false|true - verčiama kaip:
true|false - verčiama kaip:
false|true - verčiama kaip: avarija