Anglų kalbos kursas: Nice to meet you

2. A LANGUAGE SCHOOL - new words

Pasiklausyk teksto apie kalbų mokyklą, bet, pirmiausia, išmok naujus žodžius. 

- verčiama kaip:
learning - verčiama kaip: mokymasis
English - verčiama kaip: anglų kalba, anglas
royal - verčiama kaip: karališkas
town - verčiama kaip: miestas
clock - verčiama kaip: laikrodis (ne rankinis)
near - verčiama kaip: šalia
canteen - verčiama kaip: valgykla
computer - verčiama kaip: kompiuteris
coast - verčiama kaip: pakrantė
house - verčiama kaip: namas
country - verčiama kaip: šalis
pier - verčiama kaip: prieplauka, tiltas į jūrą
friendly - verčiama kaip: draugiškas
different - verčiama kaip: skirtingas
tower - verčiama kaip: bokštas
on the coast - verčiama kaip: pakrantėje
welcome to - verčiama kaip: sveiki atvykę į
library - verčiama kaip: biblioteka
pavilion - verčiama kaip: paviljonas
language - verčiama kaip: kalba
intermediate - verčiama kaip: pažengęs (apie mokymosi lygį)
after - verčiama kaip: po
which - verčiama kaip: kuris, kuri
south - verčiama kaip: pietūs (pasaulio kryptis)
class - verčiama kaip: pamoka, klasė (mokinių grupė)
when - verčiama kaip: kada, kai
beginner - verčiama kaip: pradedantysis
Brighton - verčiama kaip: Braitonas
visit - verčiama kaip: lanko, aplanko
room - verčiama kaip: kambarys