Anglų kalbos kursas: Routine

4. REVISION - grammar

Pasikartok, ką mokeisi. Parink teisingą variantą.

- verčiama kaip:
Tim ... TV every evening. - verčiama kaip: watches|watch
Maria ... a smartphone. - verčiama kaip: hasn't got|hasn't|doesn't has
We ... shopping after work. - verčiama kaip: don't go|not go|doesn't go
Do many ... have tablets? - verčiama kaip: people|peoples|person
This is a car. ... car is blue. - verčiama kaip: The|A|-
Cora ... breakfast. - verčiama kaip: doesn't have|don't have|don't has
My children ... to bed at 9.00 o'clock. - verčiama kaip: go|goes|does go
Are ... your glasses? - verčiama kaip: those|that|this
He ... a flat. - verčiama kaip: doesn't have|don't has|haven't got
I ... a laptop. - verčiama kaip: 've got|got|has
What time ... to work? - verčiama kaip: do you go|go you|goes you
She ... a waitress. - verčiama kaip: isn't|isn't not|not is