Anglų kalbos kursas: The start

1. SOUNDS

Kartais kyla sunkumų, kaip atskirti dvibalsius /ie/ ir /ea/, spausk 'toliau' ir pasiklausyk, kaip jie tariami.  


- verčiama kaip:
bird - verčiama kaip: /bɜ:d/
hair - verčiama kaip: /ea/
turn - verčiama kaip: /tɜ:n/
hhhh|ggg|tt - verčiama kaip:
very well - verčiama kaip: /veri/ /wel/
here - verčiama kaip: /ie/
they - verčiama kaip: th skardus
th duslus - verčiama kaip: /θ/
ur, yr, er, ir junginiai - verčiama kaip: /ɜ:/

Taip par nevienodai tariami garsai /w/ ir /v/. Pirmąjį tariame lūpas sudėję ratuku, tarsi bučiniui, antrąjį - taip pat, kaip lietuvišką /v/. Pvz.: very well. Tik antrasis garsas yra /w/. Spausk 'toliau' ir pasiklausyk, kaip jie tariami. 


- verčiama kaip:

bye

- verčiama kaip:
thing - verčiama kaip: th duslus

TH raidžių junginys tariamas dvejopai. 

Pirmu atveju jis tariamas taip: laikyk liežuvį tarp dantų ir sakyk garsą /z/. Anglai šį garsą žymi taip /ð/. Spausk 'toliau' ir pasiklausyk, kaip jis tariamas. 


- verčiama kaip:

Junginiai ur, ir, er, yr, esantys viename skiemenyje, tariami, kaip kietas, iš gerklės gilumos ateinantis garsas /ė/. Anglai jį žymi taip /ɜ:/. Spausk /toliau/ ir pasiklausyk, kaip jis tariamas. 

- verčiama kaip:

Kitu atveju laikyk liežuvį tarp dantų ir sakyk garsą /s/. Anglai šį garsą žymi taip /θ/. Spausk 'toliau' ir paklausyk, kaip jis tariamas. 

- verčiama kaip:

SOUNDS - garsai

Dauguma žmonių išsigąsta anglų kalbos arba jos nemėgsta, nes žodžiai vienaip rašosi, kitaip tariasi. Ir nors tai - tiesa, didžioji anglų kalbos garsų dalis tariami taip pat, kaip lietuvių kalboje. O dauguma žodžių yra vienskiemeniai arba dviskiemeniai. Todėl juos ne taip sunku išmokti. 

Kokie tie anglų kalbos garsai, kurių lietuvių kalboje nėra? Pirmiausia apie šiuos garsus paskaityk, o vėliau galėsi jų pasiklausyti ir pabandyti ištarti. 

- verčiama kaip:
th skardus - verčiama kaip: /ð/
here - verčiama kaip: girdisi dvibalsis /ie/
the - verčiama kaip: laikome liežuvį tarp dantų ir sakome /z/
thing - verčiama kaip: laikome liežuvį tarp dantų ir sakome /s/
very well - verčiama kaip: pirmasis garsas /v/, antrasis /w/
hair - verčiama kaip: girdisi dvibalsis /ea/