Anglų kalbos kursas: The start

5. NEW WORDS

NEW WORDS - nauji žodžiai

Pasimokyk naujus žodžius, kurių reikės šiame skyriuje.

- verčiama kaip:
what? - verčiama kaip: kas? ką? (kalbant ne apie žmogų); koks? kokia?
your - verčiama kaip: tavo, jūsų
hello - verčiama kaip: labas
your - verčiama kaip: tavo, jūsų
goodbye - verčiama kaip: viso gero
can - verčiama kaip: galėti
how? - verčiama kaip: kaip?
that - verčiama kaip: tas, anas
name - verčiama kaip: vardas
spell - verčiama kaip: sakyti paraidžiui
surname - verčiama kaip: pavardė
yes - verčiama kaip: taip
my - verčiama kaip: mano