Anglų kalbos kursas: The start

5.1 Match the words

how|what|that - verčiama kaip: kaip|kas, ką, koks, kokia|tas, anas
hello|goodbye|yes - verčiama kaip: labas|viso gero|taip
yes|can|spell - verčiama kaip: taip|galėti|sakyti paraidžiui
name|surname - verčiama kaip: vardas|pavardė
my|your - verčiama kaip: mano|tavo, jūsų