Anglų kalbos kursas: The start

3. PRONOUNS

PRONOUNS - įvardžiai:

- I - aš. Visada rašomas iš didžiosios raidės.

- You - tu. Iš tiesų anglų kalboje įvardžio 'tu' nėra, anglai į visus kreipiasi mandagia forma 'jūs', tačiau patogumo dėlei verčiame 'tu'. 

- He - jis (kalbant apie žmogų).

- She - ji (kalbant apie žmogų). 

- It - jis, ji (kalbant ne apie žmogų). Gyvūnai bus 'it'.

- We - mes.

- You - jūs.

- They - jie, jos.

Dabar pasiklausyk šių įvardžių tarimo ir juos išmok.

- verčiama kaip:
They - verčiama kaip: jie, jos
He - verčiama kaip: Jis (apie žmogų)
We - verčiama kaip: mes
She - verčiama kaip: Ji (apie žmogų)
I - verčiama kaip: aš
You - verčiama kaip: tu, jūs
It - verčiama kaip: jis, ji (ne apie žmogų)