Anglų kalbos kursas: Things

2. THIS, THAT, THESE, THOSE - pronouns

THIS, THAT, THESE, THOSE - pronouns (įvardžiai)

Šiais įvardžiais galime nurodyti arti ir toli esančius daiktus, taip pat apie juos paklausti.

This 'šis, ši' naudojamas kalbant apie arti esantį vieną daiktą, pvz.: this key 'šis raktas'. What is this? - 'Kas tai?' 
These 'šie, šios' naudojamas kalbant apie arti esančius daiktus, pvz.: these keys 'šie raktai'. What are these? - 'Kas tai?'

That 'tas, ta, anas, ana' naudojamas kalbant apie tolėliau esantį vieną daiktą, pvz.: that key 'tas raktas'. What is that? - 'Kas ten?'
Those 'tie, tos, anie, anos' naudojami kalbant apie tolėliau esančius daiktus, pvz.: those keys 'tie raktai'. What are those? - 'Kas ten?'

Pasiklausyk, kaip šie žodžiai tariasi ir juos išmok.

- verčiama kaip:
that - verčiama kaip: tas, anas
these - verčiama kaip: šie
those - verčiama kaip: tie, anie
this - verčiama kaip: šis, ši